Stavební práce

Naše sdružení je seskupení několika stavebních firem, které se specializují na různé stavební odvětví.

Zakládání staveb, výkopy, přípojky, šalování, železné armatury, zalévání betonu, izolace proti vodě.

Zdění z materiálů pálená cihla, Itong, betonové tvárnice, kámen a další.

Dále suché zdění systém sádrokarton a také výstavba montovaných staveb ze dřeva a dřevěných 

sendvič.

Tesařské a pokrývačské práce.

Speciální stavby, zakládání mostních konstrukcí, vázání železa na mostních konstrukcích, tesařské 

práce na šalování mostních konstrukcích a zalévání betonu na těchto prvcích.

Stavební práce vykonáváme samostatně od projektu a rozpočtu až po předání klíčů od stavby. Ale 

jsme rádi i za subdodávky a spolupráci s dalšími firmami.

Na spolupráci se těší kolektiv www.opbh21.eu.